Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς στον ιστότοπο μας, κατά συνέπεια η ιδιωτικότητα σας και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σας στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», είναι σημαντικά για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πιο κάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο εξής «Πολιτική», σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο ιστότοπος μας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο και ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή και υπευθυνότητα.

Η ακόλουθη Πολιτική έχει στόχο να σάς ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, συμμορφούμενοι με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Χρύσα Ντζιούνη

Έδρα: Υγείας 7, Τ.Κ. 19013, Θυμάρι, Παλαιά Φώκαια
Τηλέφωνο 697 405 8958
E-mail: chrissantziouni@gmail.com
Web: https://aloehome.gr

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στο τηλέφωνο 697 405 8958 είτε στο e-mail chrissantziouni@gmail.com

1. Λίγα λόγια για τον ιστότοπο μας

Το Aloe Home «Το Σπίτι Της Αλόης Χρύσα Ντζιούνη», από το 2004 λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Forever Living Products, του μεγαλύτερου καλλιεργητή, παραγωγού και διανομέα Αλόης Βέρα παγκοσμίως.

Το πάθος για τους ανθρώπους, η Αλόη που καλλιεργείται με αγάπη, ο σεβασμός στο περιβάλλον καθώς οι ηθικές αξίες και ο σεβασμός στα ζώα είναι η καρδιά της Forever Living Products!

Η πρόθεση του Aloe Home «Το Σπίτι Της Αλόης Χρύσα Ντζιούνη» είναι να σας φέρουμε σε επαφή με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας, να σας προτείνουμε τα κατάλληλα για εσάς και συγχρόνως να σας ενημερώσουμε για το πώς μέσα από τη δύναμη των συστάσεων μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα χωρίς ρίσκο και με ευέλικτο ωράριο!

2. Τι είναι τα προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως το ονοματεπώνυμο σας, η ταχυδρομική διεύθυνση σας, η ηλεκτρονική διεύθυνση σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Δεδομένα σας που συλλέγουμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα στην Πολιτική Cookies εδώ), τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα συμπληρώνετε σε φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπο μας. Αυτά ενδέχεται να αφορούν:

 • Πληροφορίες αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο).
 • Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

5. Συλλογή Δεδομένων από ανήλικους.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα για παιδιά κάτω των 15 ετών χωρίς την συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Αν υποπέσει στην αντίληψη μας ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από χρήστες κάτω των 15 ετών χωρίς την νόμιμη συγκατάθεση, θα απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό και θα λάβουμε άμεσα όλα τα εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά από τα αρχεία μας.

Εάν γνωρίζετε δεδομένα που συλλέξαμε από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας είτε στο τηλέφωνο 210 681 1226 είτε στο info@aloehome.gr

6. Χρήση των Δεδομένα σας

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το προσωπικό του ιστότοπου μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών του ιστότοπου μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους οι οποίοι διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου μας (βλέπετε παρακάτω «Αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Επικοινωνία: Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

7. Σκοπός επεξεργασίας των στοιχείων σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τον σκοπό παροχής ενημέρωση, και υπηρεσιών του ιστότοπου μας, και ιδίως για:

 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία κλπ.

8. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από τον ιστότοπο μας

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον του ιστότοπου μας.

9. Αποδέκτες των Δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν τρίτοι, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης, τεχνικής υποστήριξης και παροχής λογισμικού, αποθήκευσης δεδομένων, έρευνας και ανάλυσης, εύρεσης προσωπικού, διαχείρισης πελατολογίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικών/ οικονομικών υπηρεσιών.

10. Εξασφάλιση ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του ιστότοπου μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

11. Αποστολή των Δεδομένων σας εκτός Ε.Ε ή και Ε.Ο.Χ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. ή και Ε.Ο.Χ. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να στείλουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.ή και Ε.Ο.Χ. πάντοτε τηρουμένων των κατάλληλων εγγυήσεων για τη διαβίβαση των Δεδομένων, όπως αυτές υπαγορεύονται από τον Κανονισμό 679/2016/Ε.Ε. (GDPR).

12. Διάρκεια τήρησης των Δεδομένων σας και πότε τα διαγράφουμε

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα/ή και τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων του ιστότοπου μας.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα cookies, διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

13. Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

14. Ποια είναι τα δικαιώματα σας

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

15. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας αποστείλετε ταχυδρομικά σχετικό αίτημα στην έδρα μας, είτε στο e-mail info@aloehome.gr

16. Απάντηση στα Αιτήματα σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο ιστότοπος μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

17. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε είτε στο τηλέφωνο 697 405 8958 είτε στο e-mail chrissantziouni@gmail.com

18. Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας

Ο ιστότοπος μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την αποστολή προσωποποιημένων διαφημίσεων/ προσφορών, οι οποίες δεν έχουν για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

20. Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

Δεκέμβριος 2022

Pin It on Pinterest